צימרים מפוארים בטבע

בית עזרא 75
ת.ד. 2500 בית עזרא
טלפונים:
054-2591688
052-4164433
[email protected]

Mansion 75
Luxury vacation rentals in the wild
HaTamar 75 Beit Ezra
Beit Ezra
054-2591688
052-4164433
[email protected]